Człowiek wielokrotnie tworzy kombinację więcej niż jednej osobowości. Połączenie dwóch typów osobowości może być następujące:

 • w proporcji pół na pół,
 • dominujący główny typ osobowości z małą domieszką drugiego.

Istnieją połączenia naturalne oraz połączenia uzupełniające. Są one następujące:

 1. połączenia naturalne
  • sangwinik/choleryk,
  • melancholik/flegmatyk.
 2. połączenia uzupełniające
  • flegmatyk/sangwinik,
  • choleryk/melancholik.

Zdarzają się również połączenia przeciwstawne:

 • sangwinik/melancholik,
 • choleryk/flegmatyk.

W przypadku osobowości mieszanych występują kombinacje cech z różnych temperamentów. Osobowości mieszane istnieją wtedy, gdy człowiek posiada w podobnej ilości cechy charakterystyczne dla poszczególnych typów. Osobowości te zazwyczaj wykazują się większą elastycznością i przystosowaniem do otaczającej rzeczywistości.

Sangwinik | Melancholik | Choleryk | Flegmatyk | Osobowość mieszana