Arka Noego kon­tra Tita­nic

Jeśli wyda­je Ci się, że nie możesz cze­goś osią­gnąć, bo masz nie­wy­star­cza­ją­cą wie­dzę, za mało umie­jęt­no­ści lub pre­dys­po­zy­cji, to… masz rację – tak Ci się tyl­ko wyda­je 🙂 Przy­po­mnij sobie wte­dy poniż­sze fak­ty.

Arka Noego

Titanic

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *